TCV voor Belgi

Hieronder vind je enige informatie over hoe de tarieven in het internationale verkeer worden berekend. Deze informatie is vooralsnog niet op officile gegevens gebaseerd omdat het in de praktijk moeilijk blijkt te zijn om van de NMBS het TCV voor Belgi te krijgen, hoewel dit volgens het CIV (artikel 5, paragraaf 4) in Belgi gepubliceerd dient te zijn. Voorlopig gaat het hier dus om proefondervindelijk verkregen gegevens, zonder enige garantie van correctheid of volledigheid. De prijzen zijn opgevraagd m.b.v.:

Inmiddels heeft de NMBS wel de zogenaamde "productfiches" op internet gepubliceerd. Hierin is veel informatie te vinden over allerlei internationale voorwaarden, tarieven en toeslagen. De TCV-prijstabellen en -tariefafstanden zitten daar echter niet bij.

Berekenen van tarieven

Als je de TCV-prijs wilt weten voor een Belgisch traject, dan heb je de tariefafstand nodig. Na bepaling van de tariefafstand kun je de prijs opzoeken in de TCV-tabel. In het echte TCV kun je de afstand aflezen uit een grote tabel met aan de ene kant de stations en aan de andere kant de grenspunten. Een dergelijke tabel is in Excel-formaat te vinden bij de MV. De tariefafstand kan echter op de volgende manier worden benaderd:

Van het laatste station voor de grens geldt de volgende tariefafstand tot het grenspunt:

Het tarief voor bovengenoemde grenstrajecten kun je opzoeken in de TCV-tabel.

Voor de andere stations bereken je de tariefafstand tot de grens als volgt:

Over de opgezochte prijs kan korting worden berekend. Na aftrek van de korting wordt meestal op 10 of 20 cent afgerond, afhankelijk van bij welke maatschappij je je kaartje koopt.

Opmerkingen:


Al deze gegevens zijn onder voorbehoud!

De laatste wijziging van deze pagina was op 16 oktober 2005.


Rian van der Borgt - rvdborgt@evonet.be